Zadarska županija nudi poticaje za izgradnju solarne elektrane

Grad Vukovar nudi sufinanciranje obnovljivih izvora energije

21. veljače 2024. – Zadarska županija je uputila Javni poziv za sufinanciranje izgradnje nove solarne elektrane na postojećim obiteljskim kućama. Predmet subvencioniranja je postojeća građevina (obiteljska kuća):

  1. zakonita, izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta temeljem Zakona o gradnji
  2. koja nije nadograđivana ili mijenjana u odnosu na akt koji dokazuje njenu zakonitost
  3. ima građevinsku bruto površinu manju ili jednako 400 m2
  4. u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje
  5. ima najviše četiri stambene jedinice

Pravo na subvenciju ostvaruju fizičke osobe koje najmanje 30 dana prije objave Javnog poziva imaju prijavljeno prebivalište na području Zadarske županije na adresi objekta na koju se postavlja solarna elektrana. Prijavitelj ne smije biti zaposlenik Zadraske županije. Ova odredba odnosi se i na s njim povezane osobe (srodnici).

Prihvatljivi troškovi su troškovi nabave i izgradnje nove solarne elektrane instalirane snage do 10 kW, koji su nastali nakon datuma objave ovog Javnog poziva, što se dokazuje datumom izdavanja računa.

Ukupni troškovi opreme i ugradnje fotonaponske elektrane za potrebe kućanstva instalirane snage do 10 kW biti će sufinancirani nepovratnim novčanim sredstvima u iznosu od 40% ukupnih prihvatljivih troškova, odnosno do maksimalnog iznosa od 4.000,00 eura po kućanstvu.

Za ostvarenje sufinanciranja potrebno je izraditi energetski certifikat. Za obiteljske kuće koje već imaju važeći energetski certifikat ne stariji od 01.01.2015. godine nije potrebno izrađivati novi, ukoliko na obiteljskoj kući nisu primjenjivane mjere energetske obnove u razdoblju nakon izdavanja energetskog certifikata. Troškove provedbe energetskih pregleda te izrade izvješća i energetskih certifikata kao i glavnog projekta snosi prijavitelj, tj. taj se trošak ne sufinancira od strane Zadarske županije.

Javni poziv otvoren je za podnošenje prijava do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. svibnja 2024. godine.

Više informacija o uvjetima Javnog poziva, načinu prijave i postupku obrade možete pronaći na službenoj web stranici županije.

ISTRAŽITE OSTALE POTICAJE ZA SOLARNE ELEKTRANE

Napravite prvi korak k vlastitoj solarnoj elektrani