Grad Vukovar nudi sufinanciranje obnovljivih izvora energije

Grad Vukovar nudi sufinanciranje obnovljivih izvora energije

Grad Vukovar uputio je Javni poziv za sufinanciranje projekata korištenja obnovljivih izvora energije za vlastitu potrošnju, odnosno mjera ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije.

Javni poziv se odnosi na korisnike koji krajem 2023. godine nisu imali Ugovor o neposrednom sufinanciranju projekta korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a odobrena su im sredstva temeljem javnog poziva EnU-2/22.

Popisi mjera, njihovih minimalnih tehničkih uvjeta, kao i prihvatljive opreme i radova kojima se isti postižu sadržani su u Tehničkim uvjetima.

Korisnici sredstava Grada Vukovara su fizičke osobe – građani koji:

  1. su vlasnici ili suvlasnici (uz suglasnost svih suvlasnika) obiteljske kuće u kojoj se provodi projekt,
  2. imaju prebivalište na adresi i mjestu obiteljske kuće u kojoj se provodi projekt prijavljenim najkasnije 30 dana prije podnošenja prijave na Poziv (uvjet prebivališta se obvezno odnosi na prijavitelja, nije obvezan za sve suvlasnike)
  3. podnesu prijavu Gradu Vukovaru za dodjelu sredstava putem pošte ili osobno,
  4. prihvate uvjete sufinanciranja sukladno Pozivu,
  5. nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih dugovanja prema Gradu Vukovaru,
  6. ispunjavaju i druge uvjete Poziva,
  7. sklope s Gradom Vukovarom Ugovor o sufinanciranju
  8. imaju sklopljen ugovor o sufinanciranju sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (JAVNI POZIV ZA ZA POTICANJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U OBITELJSKIM KUĆAMA (EnU-2/22)

Stopa sufinanciranja od 10% opravdanih troškova primjenjuje se na sve prihvatljive aktivnosti obnovljivih izvora energije do maksimalnog iznosu od 1.000,00 EUR s PDV-om.

Opravdani troškovi po ovom pozivu – korisnici kojima su odobrena sredstva putem Javnog poziva za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama (EnU-2/22), da imaju Ugovor o sufinaciranju sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te ukoliko se za istu namjenu nisu već prijavili u Grad Vukovar u 2023.godini.

Troškovi nabave i ugradnje sustava za korištenje OIE su opravdani ukoliko zadovoljavaju Tehničke uvjete. Fond sukladnost s Tehničkim uvjetima i opravdanost troškova utvrđuje uvidom u glavni projekt s pripadajućim troškovnikom radova i opreme.

Grad će dodjeljivati ugovore o donaciji do sredine godine 2024. godine ili do iskorištenja raspoloživih sredstava, ovisno o tome koji uvjet prvi nastupi. 

Više informacija o uvjetima Javnog poziva, načinu prijave i postupku obrade možete pronaći na službenoj web stranici Grada Vukovara.

 

ISTRAŽITE OSTALE POTICAJE ZA SOLARNE ELEKTRANE

Napravite prvi korak k vlastitoj solarnoj elektrani