Solarne elektrane za poslovne objekte: Javni poziv za dodjelu sredstava iz Modernizacijskog fonda

Solarne elektrane za poslovne objekte: Javni poziv za dodjelu sredstava iz Modernizacijskog fonda

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je 17. travnja Javni poziv za dodjelu sredstava iz Modernizacijskog fonda za izgradnju fotonaponskih elektrana, elektrana na biomasu i bioplin, postavljanje sustava za skladištenje energije, projektantski nadzor i stručni nadzor građenja te koordinaciju zaštite na radu.

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu Poziva su mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici koji pripadaju području C – prerađivačka industrija i području D odjeljku 35.30 – opskrba parom i klimatizacijom. Najniži iznos sredstava koji može biti dodijeljen za financiranje pojedinačnog projektnog prijedloga iznosi 100.000 eura, a najviši 2.000.000 eura, odnosno najviše 4.000.000 eura po pojedinačnom prijavitelju.

Maksimalni intenzitet potpore

Podnošenje prijava započelo je 18. travnja, a rok za dostavu prijava završava 19. lipnja 2023. godine u 9:00 sati. Prijavna se dokumentacija šalje na prijenosnom uređaju (CD ili USB) preporučenom poštom na adresu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Više informacija o Javnom pozivu, potrebnoj dokumentaciji i načinu podnošenja prijave možete pronaći na službenoj stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske.

Ako ste zainteresirani za prijavu na ovaj Javni poziv i potrebna Vam je izrada glavnog projekta, slobodno nam se javite na solari@zez.coop ili telefonski na broj 01/209-0404. Stojimo Vam na raspolaganju!

Napravite prvi korak k vlastitoj solarnoj elektrani