Fond objavio Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća

Fond objavio Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća

13. ožujka 2024. – Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) je 13. ožujka 2024. objavio Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća.

Podnošenje prijava na Poziv započinje 13. ožujka 2024. godine u 9:00 sati.

Ovim Javnim pozivom nudi se sufinanciranje projekata energetske obnove postojećih obiteljskih kuća:

A1: cjelovita energetska obnova koja obuhvaća povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz provedbu minimalno jedne od mjera na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće (M1) i ugradnju tehničkih sustava za korištenje obnovljivih izvora energije kroz provedbu minimalno jedne od mjera (M2 ili M3), 

A2: povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz provedbu minimalno jedne od mjera na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće (M1), 2 

A3: ugradnja tehničkih sustava grijanja/hlađenja i pripreme potrošne tople vode korištenjem obnovljivih izvora energije kroz provedbu minimalno jedne od mjera (M2), 

A4: ugradnja tehničkih sustava za proizvodnju električne energije korištenjem obnovljivih izvora energije za vlastitu potrošnju (M3 ili kombinacija M3 i M4). 

Mogućnost sufinanciranja otvorena je za fizičke osobe – građane, vlasnike ili suvlasnike obiteljskih kuća s prebivalištem na adresi i mjestu kuće prijavljenim najkasnije 30 dana prije dana podnošenja prijave. 

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Pozivu je 120.000.000,00 eura.

Sredstva se dodjeljuju u visini do ukupno 62.120,00 eura po prijavi, odnosno najviše u visini i postotnim učešćima u opravdanim troškovima kako slijedi: 

  • aktivnost A1, A2, A3 – do 80% opravdanog troška za kuće oštećene u potresu i 60% za neoštećene kuće
  • Aktivnost A4 – do 50% za oštećene i neoštećene kuće u potresu

Prihvatljivi i opravdani troškovi po Pozivu su troškovi: 

  • izvođenja radova, što uključuje nabavu i ugradnju materijala, 
  • izvođenja radova, što uključuje nabavu i ugradnju novih sustava i nove opreme, 
  • nabave usluge pomoći tijekom prijave na Poziv, nastali nakon 29. prosinca 2023. godine. 

Vrijeme nastanka troška utvrđuje se računima za izvođenje radova i/ili računima za pružanje usluge pomoći tijekom prijave na Poziv, odnosno, u slučaju sklapanja ugovora o djelu za obavljenu uslugu pružanja pomoći tijekom prijave, datumom obračuna drugog dohotka te drugom dokumentacijom. 

Troškovi mjera su opravdani ako zadovoljavaju Tehničke uvjete.

Prijava na Poziv podnosi se isključivo elektroničkim putem, unosom podataka i učitavanjem dokumentacije u informacijski sustav eFZOEU. Sustavu eFZOEU pristupa se preko poveznice https://fondovi.gov.hr

Poziv traje do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi. Obavijest o privremenom/trajnom zatvaranju Poziva bit će javno dostupna putem mrežne stranice Fonda www.fzoeu.hr

Razdoblje provedbe projekta i razdoblje prihvatljivosti troškova počelo je 29. prosinca 2023. godine, a završava 31. prosinca 2026. godine.

Pročitajte sve informacije o Javnom pozivu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i krenite s prvim korakom – javite nam se za pomoć i izradu glavnog projekta.

ISTRAŽITE OSTALE POTICAJE ZA SOLARNE ELEKTRANE 

Napravite prvi korak k vlastitoj solarnoj elektrani