Dizalice topline – kako funkcioniraju i što uzeti u obzir prije donošenja odluke o ugradnji

Dizalice topline su energetski visoko učinkoviti uređaji koji za grijanje i hlađenje koriste obnovljivu energiju iz okoliša, a učinkovitost dizalica topline može biti od 2,5 do 5 puta veća od konvencionalnih sustava grijanja. U prvom u nizu tekstova kreiranih u suradnji s Hrvatskim udruženjem za dizalice topline (HUDIT), donosimo vam uvid o tome kako dizalice topline funkcioniraju i na što treba obratiti pozornost pri donošenju odluke o ulaganju u ovu tehnologiju.

Uzimajući u obzir podatak da se u kućanstvima u Hrvatskoj čak 80% energije koristi za potrebe grijanja, hlađenja prostora i pripreme potrošne tople vode, ugradnja dizalice topline može značajno utjecati na energetske uštede, osobito u kombinaciji s fotonaponskom elektranom. Prednost dizalica topline je u tome što se mogu ugraditi na različitim geografskim područjima, a povrat investicije bit će kraći u područjima s hladnijom klimom gdje su potrebe za grijanjem veće. Uz to, dizalice topline na mjestu korištenja ne emitiraju po okoliš štetne plinove, zbog čega se smatraju najprihvatljivijim načinom zagrijavanja i hlađenja. Za njihovu ugradnju ujedno nije potrebna infrastruktura kao za plinske sustave, zbog čega su odličan izbor za kuće u novogradnji. Ugradnja toplinskih dizalica zahtjevnija je u slučaju postojećih objekata, a isplativost investicije ovisi ponajviše o postojećem stanju objekta i trenutnom sustavu grijanja.

Primjer troška grijanja za različite sustave

* Zbog trenutne situacije cijene energenata su izrazito promjenjive te se godišnji troškovi mogu značajno razlikovati ovisno periodu razmatranja, korištene cijene su iz 10. mjeseca 2022.

** Cijena energije uzevši u obzir iskoristivost sustava

Kako funkcioniraju?

Dizalice topline funkcioniraju tako da preuzimaju toplinsku energiju niže temperaturne razine iz okoliša i podižu ju na višu temperaturnu razinu uz pomoć električne energije. Toplinska energija više temperaturne razine predaje se u sustav grijanja ili pripreme potrošne tople vode za korištenje, a proces je obrnut za potrebe hlađenja prostora. Ovisno o izvoru koji koriste za zagrijavanje i hlađenje, razlikuje se nekoliko vrsta toplinskih dizalica. Dizalice topline energiju mogu crpiti iz tla, vode i zraka, a kombinacija tih izvora određuje vrstu dizalice topline.

Koja je najbolja opcija za moj objekt?

Najzastupljeniji oblik dizalica topline koje se koriste kao temeljni sustav grijanja jesu izvedba zrak-voda. Takav sustav grijanja uobičajeno se oprema dodatnim električnim grijačem čime se omogućuje bolje dimenzioniranje dizalice topline te se osigurava potpora radu sustava kod vrlo niskih vanjskih temperatura. Dizalice topline tlo-voda ili voda-voda izvode se najčešće kao samostalni sustav bez dodatnih izvora grijanja te na godišnjoj razini imaju veću učinkovitost od uređaja zrak-voda. Toplina tla smatra se najsigurnijim izvorom topline za dizalice topline zbog stalne temperature tla koja se tijekom godine kreće između 8°C i 15°C. Ipak, izvedba takvih sustava je zahtjevnija zbog izrade zdenaca za podzemnu vodu ili izmjenjivača topline u tlu. Navedeno značajno povisuje investiciju te red veličine zahvata može biti jednak trošku ugradnje same dizalice topline.

Dizalica topline zrak-zrak najčešće se koristi za hlađenje prostora, ali može biti i vrlo učinkovito rješenje za grijanje u prijelaznim razdobljima te pružiti potporu osnovnom sustavu grijanja. Zrak-zrak dizalice topline jednostavne su za ugradnju, a za postizanje visokih parametara učinkovitosti i ugodnosti boravka u prostoru, pogotovo u režimu grijanja, potrebno je osigurati pravilan smještaj unutarnje jedinice u prostoru te birati uređaj koji je prvenstveno namijenjen za grijanje. Svakako je nužno i provjeriti utjecaj dizalice topline na zakup snage i kvalitetu postojećih električnih instalacija. S obzirom na to da je električna energija pogonska energija, te ovisno o tome kako je sustav dimenzioniran, potrebna električna snaga pri vršnom opterećenju može biti veća od dopuštenog zakupa snage s postojećim potrošačima. Zato je prije ugradnje dizalice topline nužno provjeriti kolika je zakupljena snaga na priključku kako bi se dizalica ispravno dimenzionirala.

Gdje ih je moguće ugraditi?

Iako se ugradnja dizalica topline preporučuje u novogradnji, dizalicu topline tehnički je moguće ugraditi u postojeće objekte jer u posebnim izvedbama mogu osigurati dovoljnu temperaturu ogrjevne vode za visoko-temperaturne radijatore. Ipak, navedeno vodi niskoj godišnjoj učinkovitosti te visokoj investiciji s rokom povrata većim od 20 godina. Stoga je, ako je u pitanju starija kuća, u prvom koraku svakako preporučljivo poboljšati energetske karakteristike kuće ugradnjom toplinske izolacije vanjske ovojnice i zamjenom stolarije kako bi se kuća dovela u energetski razred B ili bolji, ako se razmatra dizalica topline zrak-voda, odnosno C ili bolji ako se razmatra dizalica topline tlo-voda. Nakon obnove je moguće snižavanje temperature polaza u sustavu grijanja što pridonosi većoj učinkovitosti dizalice topline pa je ponekad moguće zadržati postojeća ogrjevna tijela.

Što je potrebno uzeti u obzir kod ugradnje?

Prilikom razmatranja ugradnje dizalice topline svakako predlažemo da se posavjetujete sa stručnom osobom, a prilikom procjene tehničkog i ekonomskog potencijala primjene svakako je potrebno provjeriti:

  1. Kvalitetu ovojnice kuće
  2. Kvalitetu elektro-energetskog priključka
  3. Raspoloživu stručnu tehničku podršku za ugradnju i održavanje sustava
  4. Stanje i prihvatljivost postojećeg sustava grijanja za primjenu dizalice topline
  5. Procijeniti potrošnju energije za grijanje i hlađenje na temelju energetskog certifikata, računa za energente i navika korisnika
  6. Razmotriti tip dizalice topline i mjesto ugradnje s obzirom na dostupnost tla ili podzemne vode te izbjegavanje nepovoljnog utjecaja buke vanjske jedinice zrak-voda dizalice topline

Kraćem povratu investicije svakako mogu pridonijeti i poticaji, a pogotovo sufinanciranje od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koje ovisno o lokaciji ugradnju sufinancira u iznosu od 40 do 80%. Uz to, FZOEU sufinancira i ugradnju solarnih panela koje u kombinaciji s toplinskim dizalicama značajno doprinose energetskoj neovisnosti.

Izvori poput toplinskih dizalica i fotonaponskih elektrana omogućit će vlasnicima povećanje vrijednosti nekretnine te aktivnije sudjelovanje na tržištu električne energije.

 

Ovaj tekst je pripremljen u suradnji s Hrvatskim udruženjem za dizalice topline (HUDIT). Podaci i vrijednosti iskazani u tekstu informativnog su karaktera te služe samo za okvirnu procjenu troška sustava grijanja s dizalicom topline. Stvarne cijene energenata, opreme i radova potrebno je utvrditi za svaki projekt zasebno.

 

Napravite prvi korak k vlastitoj solarnoj elektrani