Ovo su ključni koraci do posla projektanta i posla instalatera solarnih elektrana

KLJUČNI KORACI DO POSLA PROJEKTANTA I POSLA INSTALATERA SOLARNIH ELEKTRANA

Prvi korak u realizaciji solarne elektrane je izrada glavnog elektrotehničkog projekta od strane ovlaštenog projektanta, a na temelju izrađenog projekta certificirani instalateri fotonaponskih sustava obavljaju ugradnju solarne elektrane u skladu s propisanim standardima. Sve veća popularnost obnovljivih izvora energije dovodi do rastuće potražnje za stručnjacima u području projektiranja i instalacije solarnih elektrana. U usporedbi s prošlom godinom, zabilježen je porast od 47% novih solarnih elektrana priključenih na elektrodistribucijsku mrežu u odnosu na godinu ranije. Porast broja novih solarnih elektrana odražava se i na potrebu za radnom snagom, a posebno za projektantima i instalaterima solarnih elektrana. Kako bi se osigurala odgovarajuća razina stručnosti i kvalitete, za stjecanje kvalifikacije projektanta i instalatera potrebno je zadovoljiti određene uvjete.

KAKO POSTATI OVLAŠTENI PROJEKTANT?

Za projektiranje solarne elektrane, koja predstavlja složenu elektrotehničku instalaciju na objektu, potrebna je stručna kvalifikacija u području elektrotehnike, a slijedi je polaganje stručnog ispita. Uvjeti za polaganje stručnog ispita navedeni su u Članku 11. Pravilnika o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja. Prema Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, poslove projektiranja u svojstvu odgovorne osobe može obavljati ovlašteni inženjer koji je upisan u imenik Hrvatske komore inženjera elektrotehnike (HKIE). Pravo na upis u imenik ovlaštenih inženjera HKIE-a imaju osobe koje su stekle stručni naziv stručni specijalist inženjer elektrotehnike, uz uvjet da su nakon završetka studija provele najmanje dvije godine na odgovarajućim poslovima u struci te da imaju položen stručni ispit za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva. Stručni ispit provodi Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, a svrha mu je da pristupnik razumije odgovornosti koje preuzima, nauči pratiti građevno-tehničke regulative i stekne temelj za odgovorno ispunjavanje zahtjeva uređenih zakonima. Nakon upisa u imenik, ovlašteni inženjer ostvaruje pravo obavljati poslove prostornog uređenja i graditeljstva, što uključuje i izradu glavnog projekta solarne elektrane.

KAKO DO CERTIFIKATA ZA UGRADNJU SOLARNIH ELEKTRANA?

Na temelju glavnog projekta izrađenog od strane ovlaštenog projektanta, certificirani instalater može krenuti s ugradnjom solarne elektrane. Uvjet za stjecanje statusa certificiranog instalatera je zanimanje iz područja elektrotehnike s radnim iskustvom, a potrebno radno iskustvo određeno je razinom kvalifikacije. Za trogodišnje strukovno obrazovanje elektrotehničkog usmjerenja, potrebno je najmanje pet godina radnog iskustva, za četverogodišnje obrazovanje tri godine, a za više obrazovanje potrebne su dvije godine. Programe osposobljavanja certificiranih instalatera solarnih elektrana provode institucije koje su upisane u Registar nositelja programa Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Programima osposobljavanja stječu se teorijska i praktična znanja u području instalacije solarnih elektrana, a trajanje programa i cijena ovisit će o izabranoj instituciji. Nakon provedenog programa, polaznici pristupaju polaganju ispita, a uspješno položenim ispitom dobiva se certifikat za radove postavljanja solarnih elektrana.

Certificirani se instalateri upisuju u bazu nadležnog Ministarstva kojoj mogu pristupiti i zainteresirani građani te se uvjeriti da njihov potencijalni instalater ima certifikat za poslove ugradnje.

Kao certificirani instalater, možete se pridružiti i mreži certificiranih instalatera solarnih elektrana Na sunčanoj strani te si tako olakšati put do klijenata i drugih prilika za razvoj poslovanja.

Solarne elektrane složene su elektrotehničke instalacije, stoga je u njihovoj realizaciji potrebno pratiti propisane zahtjeve i standarde koji osiguravaju kvalitetu i sigurnost. Iz tog razloga u realizaciji solarnih elektrana sudjeluju ovlašteni projektanti i certificirani instalateri koji su zadovoljili postavljene uvjete i standarde za obavljanje poslova projektiranja i ugradnje. Rastuća potražnja za solarnim elektranama podrazumijeva i veću potražnju za stručnjacima iz područja projektiranja i ugradnje, zbog čega je korisno da oni koji su zainteresirani za poslove iz navedenih područja razmotre prilike za obrazovnim programima i zahtjevima koje je potrebno zadovoljiti.

Napravite prvi korak k vlastitoj solarnoj elektrani