Što zapravo donosi nova porezna olakšica za vlasnike sunčanih elektrana?

Hrvatski sabor je 16. prosinca usvojio prijedlog Vlade koji donosi novu poreznu olakšicu za vlasnike sunčanih elektrana. U tekstu u nastavku pojašnjavamo što zapravo podrazumijeva ova mjera budući da smo u posljednjih nekoliko dana naišli u medijskom i javnom prostoru na različite interpretacije mjere koje nisu uvijek točne i mogu dovesti do pogrešnih shvaćanja ili krivih očekivanja.

Od 01. listopada 2022. građani su oslobođeni plaćanja PDV-a na nabavu opreme i ugradnju sunčanih elektrana za kućanstva (više o tome možete pročitati ovdje), a od 01. siječnja 2023. godine na snagu stupa i nova porezna mjera.

Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak možete pronaći ovdje. Ključna izmjena u kontekstu sunčanih elektrana odnosi se na članak 11, po kojem proizvođači električne energije kao “krajnji kupci s vlastitom proizvodnjom” postaju obveznici poreza na dohodak samo ako ostvare ukupan godišnji primitak veći od četverostrukog iznosa osnovice osobnog odbitka, odnosno više od 10.000 HRK (1.327 EUR).

Ovdje je bitno razlučiti dvije različite situacije, odnosno statusa kućanstva s ugrađenom sunčanom elektranom na obiteljskoj kući, s obzirom na količinu električne energije koja je predana u mrežu  ili je preuzeta iz mreže.

  1. Kućanstvo nakon realizacije sunčane elektrane postaje “korisnik postrojenja za samoopskrbu”. U ovoj kategoriji, kućanstvo može ostvariti godišnje uštede u iznosu od 80% do 90% u odnosu na dosadašnji trošak za električnu energiju. To je moguće zbog netiranja (prebijanja) proizvedene i potrošene električne energije unutar iste tarife i jednog mjeseca. Ovdje možete pročitati sve o načinu obračuna električne energije. Ušteda se ne smatra dohotkom i kao takva ne podliježe oporezivanju.
  2. Ako kućanstvo na kraju obračunske godine preda više električne energije u mrežu od energije koju je preuzelo, prelazi u kategoriju “krajnjeg kupca s vlastitom proizvodnjom”. Prelaskom u ovu kategoriju,  kućanstvo ima obvezu upisati se u Registar poreznih obveznika te izdavati mjesečne račune za prodaju električne energije. U ovoj kategoriji, nema mogućnosti netiranja proizvedene i potrošene energije. Kućanstvo ostvaruje uštedu od električne energije koju je potrošilo direktno (u vremenu kada je proizvedena), a svu energiju predanu u mrežu otkupljuje opskrbljivač. Što više energije kupac s vlastitom proizvodnjom proizvede (odnosno, preda u mrežu), ostvaruje nižu otkupnu cijenu, u skladu s minimalnom otkupnom cijenom definiranom u Zakonu o OIE i VUK (članak 51).  Taj dohodak podliježe oporezivanju.

Okvirna usporedba ukupnih ušteda koje kućanstvo s elektranom od 6 kW može ostvariti u obje kategorije:

Nova porezna olakšica osigurava da je kućanstvo koje prelazi iz kategorije “korisnik postrojenja za samoopskrbu” u kategoriju “kupac s vlastitom proizvodnjom”, oslobođeno plaćanja poreza na dohodak ostvaren prodajom viška električne energije u visini do 10.000 HRK (1.327 EUR) godišnje. Iako je to korak u dobrom smjeru, ova olakšica nema nikakav utjecaj na trenutne obračunske modele za vlasnike sunčanih elektrana te ne mijenja značajno isplativost ulaganja.

Kako bi osigurali da ostanete u kategoriji korisnika postrojenja za samoopskrbu nakon ugradnje sunčane elektrane, potrebno je u prvom koraku pažljivo projektirati sustav, na način da on odgovara trenutnim (i planiranim) potrebama kućanstva za električnom energijom.  Obratite se stručnom timu Na sunčanoj strani za dodatne informacije na solari@zez.coop ili zatražite izradu glavnog elektrotehničkog projekta.

Napravite prvi korak k vlastitoj solarnoj elektrani